Aliumininės lauko durys

Aliumininės lauko durys
Aliuminio profilių lauko durys

Dvivėrės durys su stacionaria šonine dalimi bei viršlangiais.